Startsida Resetips Försäkrings tips
CDW försäkring

CDW (collision damage waiver) försäkring
CDW-försäkringen är den viktigaste av de försäkringar som ingår i ett hyrbilsförsäkringspaket. Den fritar föraren från kostnader om skada skett på hyrbilen under hyrestiden. I de flesta länderna och hos de flesta leverantörerna finns det i samband med skada på bilen ett självriskbelopp som föraren måste stå för. I dessa fall kan man teckna ytterligare en försäkring som återbetalar självriskkostnaden (se nedan under rubriken självriskåterbetalning). Detta belopp varierar beroende på land, typ av bilgrupp och hyrestidens längd. Aktuellt självriskbelopp för din kunds bilhyra anges på den vouchern kunden erhåller från oss.

Även om din hyrbil är täckt av en CDW-försäkring så finns det ett antal typer av enskilda skador som inte omfattas av försäkringen. Dessa är skador på bilens underrede (enligt hyrbilsleverantörens definition), koppling, bilklädsel, fönsterrutor. De gäller inte heller om skada förorsakats av rattfylleri eller körning under påverkan av droger, vårdslös körning (enligt hyrbilsleverantörens definition), force majeure-incidenter, eller om bilen framförts på grusvägar, eller om man lämnat bilnycklarna obevakade.

Vidare täcks inte heller skador på däcken eller reparationer p g a punktering, och direkta eller indirekta kostnader i samband med den typen av reparationer. Observera att enligt EU-förordningen är det inte obligatoriskt med reservdäck i bilen, utan snarare att det ska finnas ett tillfälligt reparationskit som kan användas tills man kan byta däcket.

En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att föraren vid ett skadetillfälle omedelbart underrättar den lokala polisen och billeverantören, och tillhandahåller den avtalsenliga dokumentation som krävs som underlag. Vilken dokumentation som ska tillhandahållas framgår av hyresavtalet med uthyraren i varje enskilt fall.