Startsida Resetips Försäkrings tips
TP försäkring

TP (theft protection) försäkring
Stöldskyddsförsäkring täcker förarens kostnader i samband med stöld av bilen eller delar av den. I de flesta länderna och hos de flesta leverantörerna finns även här ett självriskbelopp. I dessa fall kan man teckna ytterligare en försäkring som återbetalar självriskkostnaden (se nedan under rubriken självriskåterbetalning). Detta belopp varierar beroende på land, typ av bilgrupp och hyrestidens längd. Aktuellt självriskbelopp för din kunds bilhyra anges på den vouchern kunden erhåller från oss.