Startsida Resetips Försäkrings tips
Super CDW och Super TP försäkring

Super CDW och Super TP försäkring
Om din kunds hyrbil är täckt av dessa typer av försäkringar så gäller dessa utan, eller med reducerad, självrisk. Dock kan vissa hyrbilsföretag i dessa fall debitera en administrationsavgift till leverantören). I vissa länder ingår dessa försäkringar redan i hyrbilspriset.

Även om din hyrbil är täckt av en CDW-försäkring så finns det ett antal typer av enskilda skador som inte omfattas av försäkringen. Dessa är skador på bilens underrede (enligt hyrbilsleverantörens definition), koppling, bilklädsel, fönsterrutor. De gäller inte heller om skada förorsakats av rattfylleri eller körning under påverkan av droger, vårdslös körning (enligt hyrbilsleverantörens definition), force majeure-incidenter, eller om bilen framförts på grusvägar, eller om man lämnat bilnycklarna obevakade.

Vidare täcks inte heller skador på däcken eller reparationer p g a punktering, och direkta eller indirekta kostnader i samband med den typen av reparationer. Observera att enligt EU-förordningen är det inte obligatoriskt med reservdäck i bilen, utan snarare att det ska finnas ett tillfälligt reparations kit som kan användas tills man kan byta däcket.

En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att föraren vid ett skadetillfälle omedelbart underrättar den lokala polisen och billeverantören, och tillhandahåller den avtalsenliga dokumentation som krävs som underlag. Vilken dokumentation som ska tillhandahållas framgår av hyresavtalet med uthyraren i varje enskilt fall.