Startsida Resetips Försäkrings tips
Tredjepartsförsäkring

Tredjepartsförsäkring
I de flesta länder, med undantag för de nordamerikanska länderna, är denna försäkring obligatorisk och ingår därför inom ramen för CDW-försäkring i enlighet med respektive lands lagar.

I Nordamerika, ger den tredjepartsförsäkringen (dvs ansvar för skada på egendom/personlig skada av en tredje part) som vanligtvis ingår i hyrbilspriset endast minimal täckning till föraren eller eventuell extraförare. Därför erbjuder olika billeverantörer en utökning av försäkringsskyddet, upp till en miljon US dollar per skadetillfälle och hyresperiod. Denna utökning, kallad SLI (Supplement Liability Insurance) eller EP (Extended protection) - ingår i din kunds voucher.
Denna försäkring täcker dock inte i något fall några personskador på föraren eller passagerarna av hyrbilen.

Personlig olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring eller personlig olycksfallsförsäkring ingår ej i någon hyrbilsprodukt.
Vi rekommenderar starkt att er kund skaffar sig en separat reseförsäkring eller motsvarande försäkringsskydd i sin hemförsäkring för dessa eventualiteter.