Startsida Resetips Försäkrings tips
Självriskåterbetalning

Detta skydd kan köpas genom Holiday Drive. Denna försäkring utgör inte per definition en självriskeliminering, utan snarare ett skydd som ger en retroaktiv full återbetalning av självrisk, som kan ha debiterats av hyrbilsleverantör, upp till EUR 2.000.-, inklusive eventuella administrativa avgifter. Observera att detta skydd köps i förväg av Holiday Drive, separat från de transaktioner som rör själva bilhyran. I händelse av att du köpt detta skydd i förväg av Holiday Drive, är det viktigt att tacka nej till motsvarande skydd som kan tänkas erbjudas av hyrbilsleverantören.

Detta skydd är giltig så länge föraren följt villkoren i hyreskontraktet och biluthyrarens försäkringsvillkor. Förutom självrisk täcker detta skydd kostnader för reparation av skador på fönsterrutor och biltak så länge det understiger maxbeloppet på EUR 2000.

Även om din hyrbil är täckt av ett självriskskydd så finns det ett antal typer av enskilda skador som inte omfattas av försäkringen.  De gäller inte om skada förorsakats av rattfylleri eller körning under påverkan av droger, vårdslös körning (enligt hyrbilsleverantörens definition), force majeure-incidenter, eller om bilen framförts på grusvägar, eller om man lämnat bilnycklarna obevakade.

Observera att enligt EU-förordningen är det inte obligatoriskt med reservdäck i bilen, utan snarare att det ska finnas ett tillfälligt reparations kit som kan användas tills man kan byta däcket.

En förutsättning för att skyddet ska gälla är att föraren vid skadetillfället omedelbart underrättar den lokala polisen och billeverantören, och tillhandahåller den avtalsenliga dokumentation som krävs som underlag. Vilken dokumentation som ska tillhandahållas framgår av hyresavtalet med uthyraren i varje enskilt fall.

För att ersättning ska erhållas måste föraren skicka en skriftlig anhållan till  kundtjanst@holidaydrive.se.

Anhållan bör skickas in i enlighet med de instruktioner som anges i villkoren som utgör bilaga till hyresvouchern (kompletta självriskskyddsvillkor kan erhållas på vårt kontor på begäran) och måste innehålla följande dokument:

1. Kopia på kontokortsdebitering av deposition.
2. Kopia av hyreskontraktet.
3. Skaderapport från hyrbilsleverantören.

Efter erhållandet av all nödvändig dokumentation och efter kontroll av fordringens giltighet, får föraren full ersättning från försäkringsbolaget inom 21 arbetsdagar.

Om din kund väljer att köpa till ett självriskskydd via oss, påminn kunden om att han i så fall tackar nej till leverantörens eventuella försök om att sälja självriskåterbetalningen igen på plats.